VOLANICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s.

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ
se bude konat dne 24. června 2022 od 13 hod ve Vysokém Veselí

Pozvánka na valnou hromadu KE STAŽENÍ

Návrh usnesení valné hromady KE STAŽENÍ

Plná moc na valnou hromadu KE STAŽENÍ

Formulář pro akcionáře - sdělení bankovního účtu KE STAŽENÍ         

DOKUMENTY  ZDE

VÍCE O SPOLEČNOSTI

Volanická zemědělská, a.s.

IČO: 25251724 DIČ: CZ25251724
Sídlo: Volanice 69, PSČ: 50703

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 1446.

KONTAKT

STRUČNĚ O NÁS

Společnost Volanická zemědělská, a.s. hospodaří v okrese Jičín a zaměřuje se na zemědělskou prvovýrobu (RV a ŽV). 

Doplňkovou činností je výroba elektrické energie v bioplynové stanici a poskytování zemědělských služeb.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna čelního nakladače za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015114

Popis projektu: Projekt „Výměna čelního nakladače za energeticky úspornější“ je spolufinancován Evropskou unií.
Prostřednictvím projektu je realizována výměna technologie - nakladače. Projekt tak přispěje ke snížení emisí hlavních
znečišťujících látek do ovzduší a ke snížení energetické náročnosti provozu příjemce.